Ruble rosyjskie

Informacje na temat monet

5 rubli

5 rubli

Średnica / grubośc

Średnica 18 mm / grubość 1,2 mm

Waga monety

4,3 g

Waga złota

3,869 g

Awers

Awers przedstawia wizerunek imperatora Mikołaja II. Widoczny jest także napis w cyrylicy “НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС”, co można przełożyć jako „Car Mikołaj II Imperator i Samodzierżawca Wszechrusi”.

Rewers

Rewers przedstawia godło Imperium Rosyjskiego, jako dwugłowego orła trzymającego w szponach berło i jabłko. Pierś orła otoczona jest przez łańcuch orderu Andrzeja Powołańca, który zawiera tarczę, ozdobioną wyobrażeniem świętego Jerzego, zabijającego smoka. Korony przedstawione powyżej orła są przystrojone wstęgami. Na skrzydłach orła znajdują się godła państw, należących w owym czasie do Rosji: królestw Polski, Krymskiego, Gruzji, Syberii i Kazańskiego, wielkich księstw Kijowskiego i Finlandii oraz Nowogrodzkiego. Poniżej emblematu znajduje się nominał monety i rok jej emisji.

Rant

Następujący tekst “1 золотникъ 78,24 доли чистаго золота”, co tłumaczy się “1 zołotnik i 78,24 dolji czystego złota”. Zołotnik i dolja są starodawnymi rosyjskimi jednostkami miar. 1 zołotnik równa się 96 doljom, natomiast 1 zołotnik odpowiada wadze 4,265 grama. Na rancie znajdują się także inicjały mistrzów mincerskich, nadzorujących produkcję monety: АГ – Apollon Grasgof, ФЗ – Felix Zalemann, АР – Aleksander Redko, oraz ЭБ – Elikum Babajanc.

7,5 rubla

7,5 rubla

Średnica / grubośc

mm

Waga monety

 g

Waga złota

 g

10 rubli

10 rubli

Średnica / grubośc

Średnica 22 / grubość 1,3

Waga monety

8,6 g

Waga złota

0,249 uncji trojańskiej; 7,74166 g

15 rubli

15 rubli

Średnica / grubośc

24,6mm

Waga monety

12.9039g

Waga złota

11,61g

Awers

Dwugłowy orzeł patrzący na całe cesarstwo
– święty Jerzy i Smok – herb Moskwy na piersi orła
– emblematy Polski, Finlandii i innych państw na skrzydłach orła

Rewers

Koronowany portret cara Mikołaja II – ostatniego z Romanowów panujących w carskiej Rosji.

Rant

Na rancie napis „ЧИСТАГО ЗОЛОТА 2 ЗОЛОТНИКА 69,36 ДОЛЕЙ (А.Г)”.

Chcesz otrzymać więcej informacji, skontaktuj się!